ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ ભરતી 2023: વિવિધ પદો પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેર

Gujarat Shikshan Vibhag Bharti 2023.jpg

ગુજરાત શિક્ષણવિભાગ ભારતી: શું પણ નોકરીની શોધમાં અથવા તમારા પરિવારના મિત્ર સર્કિટને કોઈ નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ભયભીત છીએ …

Read more

Gujarat Metro Recruitment 2023

પાટડી નગરપાલિકામાં ભરતી 17

Gujarat Metro Recruitment 2023: Gujarat Metro Rail Corporation Limited has published an Advertisement for Various Posts (GMRC Recruitment 2023). Eligible Candidates are …

Read more